Βιοηθική και Δικαιώματα

Βιοηθική και Δικαιώματα. Μαρία Κ. Χωριανοπούλου. Εκδόσεις: Παπαζήση 2018, σελ. 328. 

Η βιοηθική είναι ένας από τους κλάδους της εφαρμοσμένης ηθικής, που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία τριάντα χρόνια. Λειτουργεί τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, καθώς δίνει λύση σε προβλήματα και ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα. Παρεμβαίνει όταν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας απειλούν την ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, όταν παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματά του και γενικά όταν απειλείται όχι μόνον η ποιότητα της ζωής, αλλά και η ίδια η ζωή. Στη μελέτη αυτή γίνεται αναφορά στα δικαιώματα, σε συνδυασμό με παλαιά και νέα ερωτήματα βιοηθικού περιεχομένου, που αναφέρονται σε αυτά. Το βιβλίο ξεκινά, με μια ιστορική αναδρομή θεμελιωδών θεωριών, σχετικών με τα δικαιώματα και την αυτονομία, αναφορικά με τρέχοντα προβλήματα, όπως αυτό της ιδιοκτησίας ή του μη σώματος μας και των ηθικών τους συνεπαγωγών. Επιπροσθέτως, γίνεται ανάλυση των απόψεων δύο αντίθετων μεταξύ τους θεωριών (φιλελεύθερου και συντηρητικού προσανατολισμού), που αφορούν ζητήματα άμβλωσης και ευθανασίας, μέσω των οποίων αναδύεται η σημασία των κοσμοθεωρητικών παραδοχών, για τη λήψη καίριων βιοηθικών αποφάσεων. Επίσης, παρουσιάζονται ηθικά ζητήματα, βιοτεχνολογικής προόδου, όπως η έννοια της γονεϊκότητας, με τους γονείς να αποκτούν τη δυνατότητα προγεννητικής παρέμβασης -μέθοδος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια-. Την εμφάνισή της στο παρόν βιβλίο κάνει και η φύση, με τη γενετική και τη βιοτεχνολογία να επιτρέπουν τον ανθρωποκεντρικό προγραμματισμό της, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η δυναμική τους διασαλεύει τη νομοτέλεια του θανάτου.

 

Σταματία Χαλιμούρδα - Stagiaire EEB