Ιατρική Δεοντολογία

Τ. Βιδάλης, Χ. Καπαρτζιάνη, Η. Κοντάκος, Ε. Κυριακάκη, Ε. Μάλλιος, Θ. Παπαχρίστου, Π. Ραβδάς, Π. Σολδάτος, Ε. Φυτράκης
Εκδόσεις Σάκουλας 2013
σελ. 420

Από την εποχή του Ιπποκράτη, η ύπαρξη κωδικοποιημένων βασικών αρχών και δεοντολογίας και η εφαρμογή τους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άσκησης του Ιατρικού λειτουργήματος. Η ιστορία της νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα Ιατρικής Δεοντολογίας, είναι σχετικά πρόσφατη με τελευταία και πιο ολοκληρωμένη έκφρασή της, το νόμο 3418/2005. Ερωτήματα όπως, αν θα πρέπει ο ασθενής να έχει λόγο στη θεραπεία του, τι σημαίνει «ιατρικό σφάλμα», αν υπάρχουν εξαιρέσεις στο ιατρικό απόρρητο, και αν έχει ο ιατρός δικαίωμα προβολής στο διαδίκτυο, είναι μερικά στα οποία δίνει απάντηση το κείμενο αυτού του νόμου. Μέσα όμως από την υπερεξειδίκευση στην ιατρική, τον πολλαπλασιασμό των ειδικοτήτων, τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας και τη σημασία των δικαιωμάτων του ασθενούς, τα οποία λαμβάνει υπόψη του ο Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, η παρακολούθηση της εξέλιξης και της εμπλουτιζόμενης νομολογίας κρίνεται απαραίτητη. Σε αυτό το συλλογικό έργο, επιχειρείται ο λεπτομερής σχολιασμός των κρίσιμων για το Ιατρικό λειτούργημα εννοιών, στο δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Θέματα όπως οι γενικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, της εκπαίδευσης, της έρευνας, οι σχέσεις του ιατρού με τους ασθενείς, συναδέλφους και γενικότερα μέσα στην κοινωνία, σχολιάζονται κατ’ άρθρον, καθιστώντας το συγκεκριμένο πόνημα χρήσιμο εργαλείο αναφοράς σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν στα σχετικά θέματα.

Νικόλαος Κακαλέτσης – Stagiaire ΕΕΒ

 

NEW EDITION FOR STUDENTS


What I know about Bioethics


Edition
(in Greek only)CURRENT ISSUES PROCESSED BY THE COMMISSION

Use of Human Biological Material in Research-Biobanks

NEW OPINION

Genetically Modified Organisms in Agriculture and Consumption: An Updated Approach

Opinion
(in Greek only)

"BIOETHICS GO TO SCHOOL"

 

The Commission organizes educational activities for schools (Secondary Schools and High Schools) related to bioethics

Information

EDUCATIONAL SEMINARSThe Commission organizes educational seminars covering a wide range of bioethics issues

Information

(in Greek only)

STAGES

 The Commission offers to students, mostly postgraduates, both from human and life sciences the Possibility of training on issues related to bioethics

Information

Free business joomla templates